Menu Zamknij

Maciej Klepczyński

LAB – MED M.KLEPCZYŃSKI

NIP 728 – 162 – 71 – 99

Biuro  Bukowiec ul. Główna 20

92-701  Nowosolna
tel. 601 25 60 61 

mail: biuro@lab-med.eu

www.lab-med.eu
konto: PKO BP S.A. O/Łódź

nr rachunku: 56 1020 3352 0000 1202 0013 2548